Nederlands | Deutsch | English
Kwaliteit en Certificering
Knobbe Metal Industry heeft een kwaliteitssysteem hetwelk op diverse manieren geborgd is. Uiteraard hebben wij voor deze borging een door Lloyds gecontroleerd ISO9001:2008 certificering. Daarnaast zijn wij ook compliant met de AQAP 2120 Ed3:2009. (AQAP is Allied Quality Publication for Requirements for Production). Dit is de norm om aan Defensie te mogen leveren.

Verder werken wij volgens de automobiel norm ISO/TS 16949:2009. Wij kunnen u behulpzaam zijn met o.a.:
  • PPAP
  • FMEA
  • Control plan
  • Invoer in het ISDM systeem

    Ook werken wij volgens de luchtvaart norm AS9001C:2009. De hierbij is de benodigde traceability dan ook volledig gewaarborgd.